Werkwijze

Voor vastgoedbeheer in Dordrecht bent u bij 123Wonen Dordrecht aan het juiste adres. Wij werken flexibel en geheel vanuit uw doelstellingen en visie. Ook zijn wij altijd bereikbaar voor uw huurders en u heeft vanuit ons een vast contactpersoon.

Huurovereenkomst wijzigingen

Tijdens de verhuurperiode kunnen aanpassingen van administratieve aard gewenst zijn. Vastgoedbeheer Dordrecht verzorgt de juiste afhandeling van bijvoorbeeld wijzigingen in huurovereenkomsten. 123Wonen Vastgoedbeheer voert alle wijzigingen omtrent huurovereenkomsten door. Meest voorkomende zaken hieromtrent zijn: wijziging van artikelen in de huurovereenkomst, extra persoon toevoegen op de huurovereenkomst, opstellen van een beëindigingsovereenkomst etc.

Servicekosten administratie

De leveringen en diensten benoemd in de huurovereenkomst dienen jaarlijks verrekend te worden. Verder verzorgen wij de ‘afrekening servicekosten’ en stellen het nieuwe voorstel op.

 

Servicekosten

(ook wel leveringen en diensten genoemd in de huurovereenkomst als additioneel voorschot gerekend aan de huurder welke niet wordt benoemd als kale huurprijs) kunnen bestaan uit een voorschot op gas, water en elektra of een CV- onderhoudscontract, vergoeding voor gebruik van stoffering en meubilering, gemeentelijke belastingen etc. Bij elke nieuwe huurovereenkomst controleren wij of er servicekosten afgerekend moeten worden conform het gestelde in de overeenkomst. Op de geplande data agenderen wij de opmaak van deze afrekening. Meestal gebeurt dit elke 12 maanden. Jaarlijks nemen wij de meterstanden op en vragen wij de facturen op bij de verhuurder welke verrekend moeten worden met de servicekostenafrekening. 123Wonen Vastgoedbeheer Dordrecht draagt zorg voor de correcte opmaak van kosten in een overzicht. Deze bespreken wij met u als verhuurder. Na uw akkoord versturen wij het overzicht naar uw huurder. Verder verrekenen en administreren wij de teveel of te weinig betaalde servicekosten.

24/7 bereikbaar

Onze kracht is de non-stop aandacht; 365 dagen per jaar, 24 uur per dag zijn wij bereikbaar. Wilt u hier meer over weten? Neem snel contact met ons op.

Financieel overzicht

Wij verstrekken maandelijks aan u een transparante huurafrekening bevattende een gedetailleerd overzicht van de gedane uitgaven en de ingekomen huurpenningen, alsmede een overzicht van de eventuele huurachterstanden. Maandelijks ontvangt u als verhuurder een creditfactuur met daarop benoemd de huurinkomsten voor de komende huurperiode met in mindering gebracht de beheerkosten en de eventuele kosten gemaakt voor technische aangelegenheden verdeeld over het hoge en lage BTW tarief. Verhuurders met meerdere woningen ontvangen een speciale verzamelafrekening. Een overzicht waarop alle woningen, huurders en betalingen staan vermeld inclusief de lopende huurachterstanden en eventuele gemaakte kosten aan technische leveranciers. Dit overzicht is verstrekt als PDF en-/of in handig Excel formaat. Verder ontvangt u de betaling en het overzicht maandelijks op uiterlijk de 29de van de vorige of de 4de van de betreffende maand erop.

vastgoedbeheerdordrecht Handige links

Handige Links

Wilt u meer weten over vastgoed? Kijk ook eens op een van onze andere sites

> 123Vastgoedbeheer.nl

> Verhuur Vastgoedbeheer

Of neem gelijk contact met ons op door het formulier in te vullen.

U kunt ons ook per mail berijken op:

info@vastgoedbeheerdordrecht.nl