Een hoog aantal eengezinswoningen wordt bewoond door alleenstaande ouderen. Daardoor zijn er voor jongeren die willen gaan samenwonen en kinderen krijgen nauwelijks genoeg eengezinswoningen beschikbaar. Er zijn erg veel eenpersoons huishoudens in Nederland; het grootste gedeelte daarvan beslaat 80-plussers. De vraag van jonge gezinnen naar woningen wordt erg overschat. Het is niet waar dat ouderen direct verhuizen naar een kleinere woning als de kinderen het huis uit zijn; senioren zijn juist bijzonder honkvast. Zij blijven vaak nog jaren wonen in het huis dat eerst bedoeld was als gezinswoning.

16 mei 2018
Bron: telegraaf