Voorheen kwamen jongeren en ouderen elkaar niet echt tegen op de woningmarkt, maar nu de krapte toeneemt, hebben beide partijen hun pijlen gericht op de appartementen in de stad. Voornamelijk komen de vermogende 55-plussers sneller een appartement dan jongeren.

Uit onderzoek van het Kadaster en Rabobank blijkt dat de afgelopen acht jaar het aandeel van jonge kopers dat een appartement koopt met een derde is gezakt. Het aandeel oudere kopers is in die periode meer dan verdubbeld.

Bron: RTLZ
20-07-2018