Belangrijke gegevens die in de koopacte staan zoals het ID nummer, maximale hoogte van de hypotheeklening of een BSN nummer kunnen gewoon worden opgevraagd via het Kadaster. De privacy van de huiseigenaar is hierdoor in het geding. Het zou beter zijn als de aanvrager een gerechtvaardigd belang heeft om de informatie op te vragen, aldus promovenda Anna Berlee.

Juriste Anna Berlee heeft onderzocht hoe het is gesteld met de privacy van de huiseigenaren. Volgens Berlee kan de informatie die tegen betaling opgevraagd kan worden bij het Kadaster, van belang zijn om bijvoorbeeld te achterhalen of de verkoper van een huis wel gerechtigd is het pand te verkopen. Daarbij komt dus volledige openbaarheid van gegevens. Niet iedereen is er namelijk gebaat bij dat de privacygevoelige gegevens zoals hoogte van de hypotheek, NAW gegevens of burgerlijke staat volledig openbaar zijn.

Vroeger was de informatie alleen analoog verkrijgbaar. Tegenwoordig kan er via digitale technieken veel beter worden gestuurd in het beschikbaar maken van kadastrale gegevens. Berlee refereert in haar promotieonderzoek aan Duitsland waar men werkt met belangentesten. Duitsers bepalen via de test vooraf of de aanvrager een gerechtvaardigd belang heeft om de informatie op te vragen.
Volgens Anna Berlee zou dit beter aansluiten op de huidige privacyregelgeving.

Bron: Vastgoedmarkt
01-03-2018